tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
3 Stycznia 2020
imieniny obchodzą: Danuta, Arleta, Genowefa

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2020 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)

30 grudnia (pon.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Projekty Unijne

Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniu 30 września 2019 r. pomiędzy Gminą Czarna Białostocka a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została zawarta umowa Nr UDA-RPPD.06.03.00-20-0019/19-00 o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu, projektu pn. "Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej".
Cele projektu to:
- ochrona środowiska naturalnego
- ochrona terenów chronionych w ramach sieci Natura 2000 i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
- edukacja przyrodnicza poprzez stworzenie ścieżek dydaktycznych promujących ochronę różnorodności biologicznej i przyrodniczej
- ochrona lasów.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem: całkowita wartość projektu wynosi: 4 269 266,31 PLN, zaś planowana wartość dofinansowania z UE: 3 488 201,36 PLN.
Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż ramach realizacji projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" Nr projektu WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V: Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF, w dniu 08 sierpnia 2019 r. została zawarta umowa Nr Or.271.11.2019 z firmą PHU Krystex Krzysztof Żukowski, ul. Zagórna 7A, 16-020 Czarna Białostocka na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej". Wartość inwestycji wyniesie 412 786,89 zł brutto, zaś termin jej zakończenia to 31.10.2019 r.
Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż ramach realizacji projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" Nr projektu WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V: Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF, w dniu 09 maja 2019 r. została zawarta umowa Nr Or.271.7.2019 z firmą MTech Marek Tymiński, ul. Kłosowa 2, 15-171 Białystok na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej". W ramach inwestycji planuje się budowę ciągu pieszo - rowerowego o dł. około 0,55 km i szer. około 2,5 m. Wartość inwestycji wyniesie 419 465,06 zł brutto, zaś termin jej zakończenia to 31.10.2019 r.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego

Dnia 26.03.2018 r. podpisana została umowa z firmą PW Izbiccy Aneta Izbicka z Białegostoku na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej"
Koszt: 1 295 644,87 zł
Termin realizacji do 31.08.2018 r.
Zakres umowy obejmuje:
Zadanie 1 - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego - nawierzchni ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 - 2,5 m wraz z chodnikiem o szerokości 1,5 - 2,0 m, o łącznej długości ok. 1 007 m z kostki brukowej. Zadanie 2 - Wykonanie zjazdów i skrzyżowań, 2 zatok autobusowych, wraz z przebudową elementów sieci energetycznej i budową parkingu przy ul. Czajkowskiego.

Dnia 09.04.2018 r. podpisana została umowa z firmą Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., z Białegostoku na realizację zdania "Budowa ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej - etap I"
Koszt: 1 269 885,70 zł
Termin zakończenia I etapu inwestycji do 31.10.2018 r.
Zakres umowy obejmuje:
Zadanie nr 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej etap I - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m i łącznej długości około 400,00 m z kostki brukowej.
Zadanie nr 2 - Budowa ulicy Młynowej w Czarnej Białostockiej, etap I - wykonanie jezdni ulicy Młynowej z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości 6,0 m, zjazdów z kostki brukowej, sięgaczy i niezbędnej infrastruktury technicznej, a także opasek z zieleńcami oraz częścią pobocza o nawierzchni żwirowej. Długość budowanego odcinka ulicy wynosi ok. 382 mb.

Dnia 10.04.2018 r. podpisana została umowa z firmą KALDO Sp. z o.o. z Niewodnicy Koryckiej na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej"
Koszt: 1 414 500,00 zł
Termin realizacji do 31.10.2018 r.
Zakres umowy obejmuje:
Zadanie nr 1- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej wraz z przebudową przepustu - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego: nawierzchni ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 - 2,5 m oraz miejscowo ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 - 4,0 m, o łącznej długości ok. 2 500 m z kostki brukowej.
Zadanie nr 2 - Wykonanie zjazdów i skrzyżowań wraz z budową miejsc postojowych - wykonanie zjazdów i skrzyżowań, parkingu wzdłuż ul. Fabrycznej o szerokości 3,0 m i długości 180,0 m z kostki brukowej betonowej, rowu drogowego umocnionego płytami ażurowymi, ułożenie przepustów pod zjazdami.

Dnia 11.04.2018 r. podpisana została umowa z firmą PW Izbiccy z Białegostoku na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej"
Koszt: 1 577 632,41 zł
Termin realizacji do 30.11.2018 r.
Zakres umowy obejmuje:
Zadanie nr 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej, polegające na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej ulic Sienkiewicza i Torowej o szerokości 2,0 - 4,0 m o łącznej długości ok. 1 534 m (ul. Sienkiewicza -ok. 755 m, ul. Torowa - ok. 778 m).
Zadanie nr 2 - Wykonanie części zjazdów i skrzyżowań ul. Sienkiewicza i ul. Torowej, przebudowa elementów sieci energetycznej, wykonanie zatok postojowych. Przy ul. Sienkiewicza zaplanowano wykonanie trzech miejsc postojowych o szerokości 2,5 m i długości 6,0 m każde, a przy ul. Torowej - 22 miejsc postojowych w dwóch lokalizacjach.

We wszystkich podpisanych umowach Zadanie 1 realizowane jest w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF.

W ramach powyższego projektu zostały już wykonane następujące zadania inwestycyjne:
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej. Zrealizowano do 06 września 2017 r.
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej. Zrealizowano do 17 stycznia 2018 r.
Rynek miejsce spotkań

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy Gminą Czarna Białostocka a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została zawarta umowa Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0170/17 o dofinansowanie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - PUSZCZA KNYSZYŃSKA 2014 -2020, Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali, pn. "Rynek" miejsce spotkań".
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej w Czarnej Białostockiej, efektem której będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza miasta, która przełoży się na wzrost atrakcyjności wizerunku całego obszaru LGD Puszcza Knyszyńska. Celami szczegółowymi będą:
- uporządkowanie i zagospodarowanie infrastruktury placu miejskiego przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej, co przełoży się na podwyższenie jej standardu użytkowego i wpłynie na wzrost jej funkcji użyteczności publicznej (aspekt techniczny),
- obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji infrastruktury placu miejskiego położonego przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej, co wynika z planowanych do zastosowania w projekcie rozwiązań i technologii oraz konserwacji zlokalizowanego w jego graniach torowiska nieczynnej kolejki wąskotorowej relacji Kopna Góra - Czarna Białostocka, wpisanej do rejestru zabytków (aspekt ekonomiczny i środowiskowy),
- wzrost jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności gospodarczej zdegradowanego obszaru Czarnej Białostockiej, która wpłynie na poprawę warunków życia zmarginalizowanych grup społecznych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, a także pobudzenie do aktywności społeczno-gospodarczej pozostałych mieszkańców, poprzez wzrost dostępności infrastruktury w ramach której będą mogli oni spędzać swój czas wolny (aspekt społeczny),
- wzrost walorów estetycznych infrastruktury placu miejskiego przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej, która wpłynie na polepszenie ogólnego jej postrzegania przez użytkowników, co przełoży się na przywrócenie właściwych funkcji społeczno-gospodarczych, a także reprezentacyjnych niniejszego obszaru (aspekt przestrzenno-funkcjonalny).
Zgodnie ze złożonym wnioskiem: całkowita wartość projektu wynosi: 1 567 910,93 PLN, planowana wartość dofinansowania z UE: 546 394,18 PLN zaś współfinansowanie krajowe z budżetu Państwa 153 466,14 PLN.
Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniu 25 września 2018 r. pomiędzy Gminą Czarna Białostocka a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została zawarta umowa Nr UDA-RPPD.08.02.02-20-0007/17-00 o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, której celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, któremu służyć będzie interwencja polegająca na zapewnieniu odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz polepszenia dostępu do edukacji. Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, pn. "Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym".
Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród 3-4 latków zamieszkujących na terenie Gminy Czarna Białostocka poprzez utworzenie 47 nowych miejsc w zmodernizowanym i rozbudowanym Przedszkolu w Czarnej Białostockiej "Kraina Marzeń" a także podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Przedszkola w Czarnej Białostockiej "Kraina Marzeń" poprzez organizację dla 235 wychowanków zajęć zwiększających szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci, tj. zajęć terapeutycznych z integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne i matematyczne z elementami zajęć kształtujących postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem: całkowita wartość projektu wynosi: 4 106 586,44 PLN, zaś planowana wartość dofinansowania z UE: 1 664 059,24 PLN.
Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

W dniu 7 listopada 2017 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0011/17-00 o dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF oraz ujętego w Strategii ZIT.
Całkowita wartość Projektu wynosi 159 335 612,90 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 148 418 921,35 PLN
Wartość współfinansowania UE wynosi 90 382 473,62 PLN
Okres realizacji Projektu: III kwartał 2016 r. - II kwartał 2020
Projekt jest realizowany przez Miasto Białystok (Lider) w partnerstwie z:
1. Gminą Choroszcz,
2. Gminą Czarna Białostocka,
3. Gminą Dobrzyniewo Duże,
4. Gminą Juchnowiec Kościelny,
5. Miastem i Gminą Łapy,
6. Gminą Supraśl,
7. Gminą Wasilków,
8. Gminą Zabłudów
W celu realizacji Projektu, w dniu 29 kwietnia 2016 r. zostało zawiązane Porozumienie w sprawie realizacji projektu przez Gminy: Białystok - Lider projektu i partnerów: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków i Zabłudów.
Głównym celem Projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego oraz rowerowego na terenie BOF.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU - GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA:
1. Budowa dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych w gminie Czarna Białostocka:
- Zadanie I: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej. Zrealizowano do 12 grudnia 2018 r. W ramach inwestycji wybudowano 0,7 km ciągu pieszo-rowerowego.
- Zadanie II: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej. Zrealizowano pierwszy etap do 30 października 2018 r. Etap drugi jest planowany do zrealizowania w 2019 r. W ramach inwestycji wybudowano 0,39 km ciągu pieszo-rowerowego.
- Zadanie III: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej. Zrealizowano do 06 września 2017 r. W ramach inwestycji wybudowano 1,13 km ścieżki rowerowej.
- Zadanie IV: Zadanie: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej. Zrealizowano do 17 stycznia 2018 r. W ramach inwestycji wybudowano 0, 51 km ciągu pieszo-rowerowego.
- Zadanie V: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej. Zrealizowano do 14 września 2018 r. W ramach inwestycji wybudowano 1,01 km ciągu pieszo-rowerowego.
- Zadanie VI: Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w ul. Torowej, Sienkiewicza i Fabrycznej w Czarnej Białostockiej. Ścieżki w ul. Torowej i Sienkiewicza zrealizowano do 13 grudnia 2018 r. i wybudowano 1,53 km i ciągu pieszo - rowerowego. Ścieżka w ul. Fabrycznej jest w trakcie budowy.
- Zdanie VII: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej. Planowana realizacja w 2019 r.
- Zadanie VIII: Stojaki na rowery 6 szt.
2. Promocja projektu.

GŁÓWNE PRODUKTY PROJEKTU:
1. Planowana długość wybudowanych dróg dla rowerów -Czarna Białostocka - 8,5 km.

KOSZTY PROJEKTU:

1. Całkowita wartość Projektu wynosi: 5 192 342,35 PLN.
2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 5 192 342,35 PLN.
3. Wartość współfinansowania UE wynosi: 3 768 388,62 PLN.


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: