tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
3 Stycznia 2020
imieniny obchodzą: Danuta, Arleta, Genowefa

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2020 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)

30 grudnia (pon.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Informacja dot. zasad udzielania stypendiów edukacyjnych

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

2018-10-04 13:33:26


Konsultacje społeczne

Burmistrz Czarnej Białostockiej przedkłada do konsultacji projekt "Program Współpracy Gminy Czarna Białostocka w roku 2019" - podstawowy dokument regulujący współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Czarna Białostocka, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji:
02 - 16 października 2018 r.

2018-10-01 15:35:30


Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniu 25 września 2018 r. pomiędzy Gminą Czarna Białostocka a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została zawarta umowa Nr UDA-RPPD.08.02.02-20-0007/17-00 o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, której celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, któremu służyć będzie interwencja polegająca na zapewnieniu odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz polepszenia dostępu do edukacji.

2018-10-01 13:38:26


Informacja

W związku z obchodami 79 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 2018r o godzinie 12:00 na terenie miasta Czarna Białostocka zostaną włączone na 1 minutę syreny alarmowe.


2018-09-15 23:10:56


Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje

Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach realizacji projektu zintegrowanego pt. "Przygotowanie przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów oraz zostały wybrane do dofinansowania.

2018-09-13 13:39:31


Zaproszenie

Burmistrz Czarnej Białostockiej zaprasza członków organizacji pozarządowych oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Czarna Białostocka do udziału w pracach nad tworzeniem projektu "Programu współpracy na rok 2019".

2018-09-12 15:07:25


Harmonogram szczepień psów w 2018 r.

HARMONOGRAM OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ PSÓW PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE NA TERENIE GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA W 2018 !!!2018-09-12 13:31:46


Informacja

W związku z przebudową ul. Łąkowej w Czarnej Białostockiej prosimy o wystawianie odpadów segregowanych i zmieszanych w dniu poprzedzającym termin odbioru.
Ułatwi to możliwość realizacji usługi zgodnie z harmonogramem, w razie konieczności odbioru odpadów przed godz. 6.00.
Za niedogodności przepraszamy.

2018-09-07 13:27:18


Zaproszenie na XII Spotkania Hubertowskie

Organizatorzy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku i Gmina Czarna Białostocka mają zaszczyt zaprosić na "XII Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej" w dniach 8 – 9 września 2018 roku.


2018-09-07 11:05:42


Zaproszenie na spotkanie

Burmistrz Czarnej Białostockiej serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące rządowego Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" które odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. o godz. 16.00. w sali konferencyjnej Urzędu miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A. Więcej informacji o programie zawiera załączona ulotka informacyjna

2018-09-06 14:32:46


Zaproszenie

Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński zaprasza w imieniu Zarządu i Biura na szkolenie skierowane do Wnioskodawców: przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków pomocy społecznej oraz innych zainteresowanych udziałem w naborach dotyczących inicjatyw społecznych w latach 2019-2020.

2018-09-04 14:35:31


Druga zbiórka odpadów wielkogabarytowych

DRUGA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ ODBĘDZIE SIĘ WE WRZEŚNIU W DN. 24, 25, 26, 27, 28( JEDEN DZIEŃ DLA WSKAZANYCH REJONÓW)
ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO 17.09.2018 R.
POD NR TEL. 085 713 13 59, 085 713 13 68, BĄDŹ OSOBIŚCIE.

PROSIMY O WYSTAWIENIE ODPADÓW DO GODZ. 6.00
ODPADY NIEZGŁOSZONE NIE BĘDĄ ZABRANE.

2018-09-04 08:21:38


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: