tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
3 Stycznia 2020
imieniny obchodzą: Danuta, Arleta, Genowefa

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2020 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)

30 grudnia (pon.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniu 28 lipca 2017 r. pomiędzy Gminą Czarna Białostocka a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została zawarta umowa Nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0066/16-00 o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej".

2017-08-28 08:47:20


Informacja

W związku ze złożeniem oferty na zadanie: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” w zakresie: Części Nr 1 Modernizacja istniejących źródeł energii cieplnej wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czarna Białostocka – dostawa i montaż 56 kotłów poniżej podajemy linki do opisów oferowanych kotłów.

2017-08-21 12:08:42


Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ogłasza nabór, którego przedmiotem jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel szczegółowy II.1. Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach, przedsięwzięcie II.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 nr 3 - Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

2017-08-12 10:06:17


UWAGA ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW!!!

Uprzejmie informujemy, że w związku z przypadającym świętem i dniem wolnym od pracy tj.15 sierpnia 2017r. dla rejonów: Czarna Wieś Kościelna, Dworzysk, Kosmaty Borek, Wólka Ratowiecka, dla których termin ten był wyznaczony w harmonogramie jako dzień odbioru odpadów, nastąpi przesunięcie odbioru o jeden dzień tj. na 16 czerwca 2017 r. (środa).
Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

2017-08-10 13:38:02


Ogłoszenie

W związku z tworzeniem od dnia 01 września 2017r Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informujemy, że w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4 uruchomione zostaje już od dnia 31 lipca 2017 r. dodatkowe biuro Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie Filii w Suwałkach.

2017-08-09 14:02:16


Nabór wniosków

LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach przedsięwzięcia I.2.3 Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska

Termin naboru wniosków: od 10 sierpnia 2017r. od godziny 8:00 do 31 sierpnia 2017r. do godziny 15:00.

2017-08-08 12:23:30


Bank żywności

W sierpniu rozpoczyna się pomoc żywnościowa w ramach Podprogramu 2017.2017-08-08 09:24:09


Ogłoszenie

"Przedsiębiorstwo Komunalne" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje odbiorców iż w dniach od 08.08.2017 r. do 11.08.2017 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej do wszystkich obiektów zasilanych z ciepłowni miejskiej w Czarnej Białostockiej.
W/w przerwa podyktowana jest koniecznością wykonania prac modernizacyjnych związanych z przełożeniem głównej sieci ciepłowniczej przy ul. Torowej.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

2017-08-04 13:51:06


Konkurs

Wszystkich chętnych z pasją do gotowania i zaprezentowania szerszej publiczności swoich kulinarnych talentów zapraszamy do udziału w konkursie "Hubertowskie Jadło" organizowanym jako impreza towarzysząca XI Spotkaniom Hubertowskim w Puszczy Knyszyńskiej.


2017-08-03 08:22:26


Fala upałów nad Polską

Do końca tygodnia synoptycy przewidują upalną pogodę. Wysokie temperatury mogą powodować przegrzanie organizmu. Pamiętajmy, aby w tym okresie pić dużo niegazowanej wody i, jeżeli to możliwe, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu. Ryzyko udaru słonecznego szczególne dotyczy dzieci i osób starszych. Zadbajmy więc o bezpieczeństwo naszych najbliższych.

2017-08-01 14:20:01


UWAGA ! ASF czyli Afrykański pomór świń

Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)2017-07-28 08:02:18


Ogłoszenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku zaprasza do udziału w pierwszej rundzie dotacyjnej kierowanej do osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Termin składania wniosków: 24 lica – 2 sierpnia 2017 roku.

2017-07-28 07:52:35


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: