tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
3 Stycznia 2020
imieniny obchodzą: Danuta, Arleta, Genowefa

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2020 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)

30 grudnia (pon.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Rozmaitości nr 303

W sprzedaży 303 marcowy numer "Rozmaitości", a w nim m.in.:
- "Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych";
- "Plac Solidarności" zmienia swoje oblicze;
- Time for Kids vol. 4
- MY LOCAL NEWS – rusza nowa aplikacja przyjazna mieszkańcom;
- doposażenie strażaków OSP;
- sukcesy zawodników Klubu Karate KYOKUSHIN;
- jak kobiety świętowały;
- Informacyjny Serwis Samorządowy – VI sesja Rady Miejskiej, wnioski i zapytania radnych;
- Galeria współczesnej Czarnej Białostockiej.

2019-03-29 09:33:17


Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniu 06 marca 2019 r. Gmina Czarna Białostocka dokonała odbioru końcowego 56 szt. instalacji solarnych zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF w ramach umowy Nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0006/16-00 z dnia 21 kwietnia 2017 r.

2019-03-18 07:45:09


Informacja

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Zgodnie z harmonogramem w dniach 25-29 marca 2019r. na terenie Gminy prowadzony będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

2019-03-13 12:13:20


Życzenia

2019-03-11 08:06:47


Obwieszczenie PKW

Obwieszczenie PKW z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 332 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 365) oraz informację o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

2019-03-11 07:55:48


Ogłoszenie

Burmistrz Czarnej Białostockiej w związku z art. 77 Kodeksu Wykroczeń, §18 ust. 1 i 2 i §19 ust. 1 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka przypomina, iż:
1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.

2019-03-08 12:48:29


Komunikat CEIDG

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wykreślone zostaną "zdublowane" wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń.

2019-03-08 11:09:34


Życzenia

2019-03-08 07:37:58


Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Burmistrz Czarnej Białostockiej dokonał wyboru ofert po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 17/19 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 17 stycznia 2019 r. z zakresu aktywizacji mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2019.

2019-03-07 11:02:06


Turniej piłki siatkowej

URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ zaprasza na turniej piłki siatkowej o "PUCHAR BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ".
Turniej odbędzie się 17 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w hali sportowej przy ul. Konopnickiej 7 w Czarnej Białostockiej.

2019-03-06 15:15:27


Informacja

Informacja do osób prowadzących działalność gospodarczą w lokalach mieszkalnych, z którymi związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, które z dniem 01.01.2019 r., przekształciło się w prawo własności.

2019-03-06 15:07:09


Konkurs na stanowisko Dyrektora

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej ul. Szkolna 1, 16-020 Czarna Białostocka2019-03-04 15:45:51


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: