tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
3 Stycznia 2020
imieniny obchodzą: Danuta, Arleta, Genowefa

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2020 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)

30 grudnia (pon.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Światowy Dzień Krwiodawcy

14.06.2018 w uroczystych obchodach „Światowego Dnia Honorowego Krwiodawcy” zorganizowanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Miłą niespodziankę, zwłaszcza dla krwiodawców z Czarnej Białostockiej, zrobił nasz burmistrz pan Jacek Chrulski.

2018-06-19 12:44:54


Podsumowanie programu pomocy żywnościowej

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogramu 2017, który był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018 roku z pomocy żywnościowej skorzystało 616 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

2018-06-14 15:13:28


Zaproszenie

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Burmistrz Miasta Czarna Białostocka uprzejmie zapraszają na X Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
w dniu 17 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 na Stadionie Miejskim w Czarnej Białostockiej

2018-06-14 14:37:26


Nabór wniosków

Głównym celem projektu jest tworzenie warunków dla trwałego i stabilnego rozwoju przedsiębiorczości w miastach, w tym sektora małych i średnich firm.

Nabór wniosków rozpoczął się 29 maja i potrwa do 31 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje związane z zasadami naboru dostępne są na stronie internetowej
www.miir.gov.pl/rozwoj-miast (w zakładce "Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku").

2018-06-14 11:42:34


Informacja

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 t.j.) oraz Uchwały nr XII/135/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka, Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

2018-06-14 11:31:09


Ogłoszenie

Burmistrz Czarnej Białostockiej w związku z art. 77 Kodeksu Wykroczeń, §18 ust. 1 i 2 i §19 ust. 1 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka przypomina, iż:
1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.

2018-06-11 13:57:51


Nabór na stanowisko

"Przedsiębiorstwo Komunalne" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: Montera konserwatora urządzeń ciepłowniczych.
Oferty pracy należy składać w terminie do 22.06.2018r. do godz. 14.00 w sekretariacie "Przedsiębiorstwa Komunalnego" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. przy ul. Piłsudskiego 62.

2018-06-11 10:45:38


Informacja

"Przedsiębiorstwo Komunalne" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 05.06.2018r. przestało świadczyć usługi w zakresie wywozu oraz przyjmowania nieczystości płynnych (opróżnianie szamb) do oczyszczalni ścieków. Przerwa techniczna spowodowana jest rozruchem próbnym nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków.

2018-06-06 14:24:39


Zmieniaj świat. Budimex 50 lat

Zaproszenie do udziału w projekcie konkursowym dla ludzi przedsiębiorczych, którzy mają pomysł, wiedzą, czego chcą, a do realizacji brakuje im jedynie wiedzy eksperckiej i środków, dla osób reprezentujących fundacje, stowarzyszenia, kluby lub inne organizacje, których działalność przyczynia się do poprawy otaczającej nas rzeczywistości.

2018-06-05 14:03:25


Informacja

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje - dnia 1 czerwca 2018 r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny.

2018-05-30 15:21:16


Życzenia

2018-05-30 14:57:22


Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje - dnia 1 czerwca 2018 r. (piątek) Urząd Miejski będzie nieczynny.2018-05-30 12:28:30


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: