tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
3 Stycznia 2020
imieniny obchodzą: Danuta, Arleta, Genowefa

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2020 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)

30 grudnia (pon.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Informacja

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.
W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247), informujemy, iż producenci rolni z obszaru gminy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz chowu lub hodowli bydła.

2019-01-11 13:29:15


Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Dnia 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), która nałożyła na Burmistrza Czarnej Białostockiej obowiązek naliczenia i poboru opłat za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy Prawo wodne - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1722) podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały, Burmistrzowi Czarnej Białostockiej, w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich

2019-01-11 07:24:28


Informacja

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) od 01 stycznia 2019 r. będzie czynny:
- poniedziałek: od 10:00 do 18:00
- środa: 10:00 do 16:00
- sobota: od 10:00 do 16:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ma swoją siedzibę w Czarnej Białostockiej przy ul. Sosnowa 21.

2019-01-02 12:54:29


Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
na terenie Powiatu Białostockiego

Kto może skorzystać?
Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

2018-12-31 14:11:15


Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień w roku 20192018-12-31 11:39:35


Informacja

Odbiór odpadów komunalnych selektywnych tj. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER , SZKŁO z zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie - 1 raz na 4 tygodnie.

Odbiór odpadów gabarytowych odbywać się będzie we wskazanych w harmonogramie terminach po wcześniejszym zgłoszeniu adresu (z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem), z którego mają być zabrane odpady.

2018-12-31 11:11:57


Informacja

Informujemy, że z powodu inwentaryzacji KASA Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2018 r. będzie czynna od godz. 8.00 do godz. 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

2018-12-28 12:47:49


Informacja

W dniu 7 listopada 2017 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0011/17-00 o dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF oraz ujętego w Strategii ZIT.

2018-12-19 07:24:25


Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy Gminą Czarna Białostocka a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została zawarta umowa Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0170/17 o dofinansowanie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – PUSZCZA KNYSZYŃSKA 2014 -2020, Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali, pn. "Rynek" miejsce spotkań".

2018-12-18 12:59:57


Informacja

ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH

Odbiór odpadów Bio nie ulega zmianie.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

2018-12-13 10:54:09


Nabór na stanowisko głównego księgowego

Dyrektor Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej ogłasza nabór na wolne stanowisko:
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO2018-12-12 12:29:04


Ogłoszenie o naborze

BURMISTRZ CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA DS. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
(umowa na czas zastępstwa – 1 etat)

2018-12-05 08:03:04


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: