tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
3 Stycznia 2020
imieniny obchodzą: Danuta, Arleta, Genowefa

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2020 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)

30 grudnia (pon.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Ogłoszenie - Fotowoltaika i solary

Zapraszamy do składania deklaracji osoby mieszkające na terenie Gminy Czarna Białostocka zainteresowane wykorzystaniem energii odnawialnej z paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Jest to niezbędne do uzyskania przez Gminę grantu, który umożliwi dofinansowanie powyższych inwestycji.
Gmina Czarna Białostocka przygotowuje wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.
Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach ww. konkursu.
1. Grant przyznawany będzie grantobiorcy w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji OZE. Aby rozliczyć grant, mieszkaniec będzie zobowiązany potwierdzić dokonany przez siebie zakup, montaż oraz uruchomienie instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.).

Planowana wartość dofinansowania to maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych.
1. Grant będzie można przeznaczyć na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia pokryje wyłącznie własne potrzeby mieszkańców.
2. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji. Maksymalna wartość instalacji OZE zostanie określona w Regulaminie konkursu.
3. Plan działania w zakresie przygotowania do złożenia projektu obejmuje etapy:
- zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych deklaracji wraz z ankietą: do dnia 16 grudnia 2019 roku. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A - Sekretariat,
- przygotowanie przez Gminę Czarnej Białostockiej wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami do końca grudnia 2019 r.,
- w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Marszałka Województwa Podlaskiego, realizacja: rok 2020.

W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Czarna Białostocka o składanie deklaracji (do pobrania w załączniku) dotyczącej udziału w projekcie, przy czym Gmina Czarna Białostocka zastrzega sobie prawo przeprowadzenia ponownego naboru w oparciu o kryteria ustalone przez Burmistrza Czarna Białostockiej w celu wyłonienia ostatecznej listy grantobiorców. Wszelkie informacje w tym zakresie będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.czarnabialostocka.pl Informacje można też uzyskać telefonicznie: (85) 713-13-68.

Do pobrania:
Regulamin naboru.doc

Deklaracja.docLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: