tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
3 Stycznia 2020
imieniny obchodzą: Danuta, Arleta, Genowefa

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2020 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)

30 grudnia (pon.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Warunki i zasady korzystania z przystanków...

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.
1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.
2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.
3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, do którego należy załączyć:
- projekt proponowanego rozkładu jazdy,
- mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.
4. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:
- każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy szczególności w przypadkach dotyczących zmian godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia,
- wprowadzenie powyższych zmian w rozkładzie jazdy uzależnione jest od uzyskania na nie zgody, wydanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.
5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku może odmówić wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę ( operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:
- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników),
- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zamieszczenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych.
7. Sposób umieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.
8. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).
9. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 roku. Nr 19 , poz. 115 z późn. zm).
10. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób ( wsiadanie i wysiadanie pasażerów).
11. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi podróżnych.
12. wykonywanie manewru zawracania i parkowania może odbywać się jedynie w miejscach wyznaczonych.
13. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.
14. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku może cofnąć zgodę na korzystanie z nich.

Gmina Czarna Białostocka
Wykaz położonych przy drogach krajowych przystanków komunikacji zbiorowej będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Nr drogiLokalizacja przystankuNazwa miejscowości wg. rejestru terytorialnego na terenie którego położony jest przystanek / nazwa zwyczajowaNumer przystanku
km + hmStrona drogiparzysty wg. km narastającegonieparzysty wg. km malejącego
8661+800LewaLacka Buda / Kopisk szosa-87
8661+926PrawaLacka Buda / Kopisk szosa90-
8665+638LewaLacka Buda / Przewalanka-89
8665+751PrawaLacka Buda / Przewalanka92-
1935+505PrawaCzarna Białostocka ul. Białostocka34-
1936+150PrawaCzarna Białostocka36-
1936+225LewaCzarna Białostocka-31
1939+610PrawaPonure / Ruda Rzeczka38-LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: