tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
3 Stycznia 2020
imieniny obchodzą: Danuta, Arleta, Genowefa

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2020 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)

30 grudnia (pon.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ O ZBIÓRCE FOLII I ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Informuję, że Gmina Czarna Białostocka zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł za 1 Mg (1 tona) masy odpadów unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie koszów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW, brane są pod uwagę wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia ww. odpadów.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gmina Czarna Białostocka zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie informacji o ilości odpadów, która ułatwi oszacowanie wysokości kosztów przy składaniu wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, pokój nr 2020. Informacje złożone po wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione przy składaniu wniosku.

Złożenie wniosku umożliwi bezpłatny odbiór ww. odpadów w roku 2020, w przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminę. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Do pobrania:
Informacja o ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Czarna BiałostockaLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: