tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
3 Stycznia 2020
imieniny obchodzą: Danuta, Arleta, Genowefa

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)
12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2020 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)
28 listopada (czw.)

30 grudnia (pon.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Usuwanie azbestu

Zawiadomienie o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Czarna Białostocka w 2020 roku.

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2020 roku przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu miasta i gminy Czarna Białostocka. Dofinansowaniem zostanie objęty demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w wysokości nawet do 100% poniesionych kosztów.

Koszt zakupu i montaż nowych pokryć będzie należał do właściciela budynku!

Dofinansowanie będzie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
W związku z powyższym osoby planujące w 2020 r. wymianę pokryć dachowych zawierających azbest lub usunięcie materiałów zawierających azbest, proszone są o złożenie w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka (Biuro podawcze) w terminie od dnia 16 grudnia 2019 r. do dnia 17 stycznia 2020 r. stosownego wniosku wraz z załącznikami.
Wzór wniosku oraz dokumenty potrzebne do złożenia są dostępne w pokoju nr 202 tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej www.czarnabialostocka.pl
Szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron, ustalone będą w drodze umowy, po podpisaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umowy dotacji.
Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w pokoju nr 113 lub 202 tut. Urzędu, nr tel. (85)713-13-59 lub (85)713-13-68.

Do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie.doc
Załącznik Nr 1 - informacja o wyrobach zawierających azbest.doc
Załącznik Nr 2 - Ocena.doc
Załącznik Nr 3 - Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.pdfLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: